Sodalit (gh)

Sodalit je prírodný kameň, ktorý otvára myseľ a zároveň ju upokojuje.  Na telesnej úrovni napomáha nájsť rovnovážny stav v organizme. Sodalit sa objavuje v modrej farbe a svetlé miesta v tejto kremičitej zlúčenine sodíka a hliníka sú spôsobené  vápnikom, ktorý obsahuje.


História v skratke
 
Názov sodalit vznikol v časoch antického Grécka a je odvodedný z dvoch slov – soda, čo znamená soľ a lith, čo je v preklade kameň. Voľne sa dá sodaliť preložiť ako soľný kameň. V spomínanom období mu Gréci pripisovali veľkú ochrannú moc, liečivé účinky. Navyše verili, že  tento kameň napomáha rozvíjať hudobné schopnosti, a preto bol obľúbený najmä v umeleckých radoch a medzi ľuďmi, ktorí sa zaoberali kultúrou. O účinkoch sodalitu sa tradovalo až do stredoveku. Potom načas stratil na svojej popularite a znovu sa začal využívať ako šperk a prírodný liečiý kameň až v 19. storočí.Sodalit a duša

Účinky sodalitu na psychickej úrovni sa prejavujú v rozvíjaní mysle, a to prepájaním logiky s intuíciou. Vďaka tomuto kameňu sa zbavíte duševnej nerovnováhy a objavíte svoju intelektuálnu nezávislosť. Sodalit podporí vašu racionalitu, ale aj intuitívne uvažovanie. Upokojí vašu myseľ a nájde v nej priestor pre nové myšlienky, informácie a pohľad na svet.

Sodalit je vhodný do kolektívov, keďže do nich vnáša zmysel pre skupinovú cieľavedomosť a súdržnosť. Zvýšením vzájomnej dôvery utužuje vzťahy v tímoch. Napomáha správne vyartikulovať myšlienky, čo tiež priaznivo ovplyvňuje komunikáciu.

Zbavuje starého rozmýšľania, ktoré vám zväzuje ruky. Prináša otvorenosť, podnecuje k hľadaniu pravdy a nachádzaniu ideálov.

Sodalit upokojuje v prípade prílišnej precitlivenosti a prináša duševnú vyrovnanosť. Odkrýva, čo je za vašimi obavami a odhaľuje ich pôvod. Tento kameň vám dokáže zvýšiť sebavedomie a sebadôveru.

Mimoriadne efektívny je pri meditáciách, vďaka ktorým bude vaša myseľ schopná pochopiť životné okolnosti a stav, v akom sa aktuálne nachádzate.  Sodalit a zdravie

Účinky sodalitu na fyzickej úrovni sú významné najmä pri udržiavaní rovnovážneho stavu metabolizmu a čistení lymfatického systému. Netreba opomenúť ani jeho schopnosť napomáhať pri tráviacich ťažkostiach a problémoch s krkom, hlasivkami a hrtanom. Navyše znižuje krvný tlak a teplotu.

Zaradenie: kremičitá zlúčenina sodíka a hliníka
Tvrdosť: 5 – 6
Farba: modrá
Výskyt: Brazília, Čína, juhozápadná Afrika
 

© 2017 gh s.r.o. design by Cabinet